Object

Title: Fabrica Societatis. No. 4/2021

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fabrica Societatis. No. 4/2021

Subject and Keywords:

maternal gatekeeping   parental roles   adoption   fatherhood   parenthood   masculinity   displaying families   Instagram   motherhood   per-divorce conflict   shared parenting   sex educators   formal sex education   teachers of education for family life   young adults   sexuality   femininity   precarity   antinatalism   pronatalism   overpopulation   civil society   generation Z   civic attitudes   civic engagement   youth   body positivity   body neutrality   anti-body shaming   feminism   equality   labor market  
role rodzicielskie   adopcja   męskość   ojcostwo   rodzicielstwo   Instagram   macierzyństwo   konflikt okołorozwodowy   opieka naprzemienna   edukatorki seksualne   formalna edukacja seksualna   nauczycielki wychowania do życia w rodzinie   młodzi dorośli   seksualność   kobiecość   prekariat   antynatalizm   pronatalizm   przeludnienie   aktywność obywatelska   młodzież   pokolenie Z   postawy obywatelskie   społeczeństwo obywatelskie   ciało   ciałoneutralność   ciałopozytywność   feminizm   równouprawnienie   rynek pracy

Abstract:

The fourth issue of Fabrica Societatis presents articles by social researchers that concern issues such as contemporary parenthood, cultures and practices of motherhood and fatherhood. Anna Kwak, who explores parenting in the form of maternal gatekeeping; Ewa Maciejewska-Mroczek and Maria Reimann, who examine the male experience of adoption; Małgorzata Gawrońska, who focuses on visual representations of motherhood on Instagram in the perspective of displaying families; and Martyna Popławska, who reviews research on alternate care - all these authors present the results of their research. Their papers continue the thread that has already emerged in previous issues of the journal and focus on family-related issues. What is more, the volume includes a new section entitled Social Debates. In Poland, many important debates have been taking place in recent years, e.g. on sexual education, labour, climate change and reproductive rights. Many of these topics are politically entangled and polarise the social scene. The extremes of positions and the intensification of discussions are a ‘blessing’ for social scientists. Not surprisingly, there are more and more research projects and studies in these areas, demonstrating different worldviews or the meanings given to experiences of work, education, etc. All these issues and reflections are presented in the new section of the journal, Social Debates. The journal also continues its efforts to create a platform for presenting completed research projects by young sociologists (Sociological Debuts). As previously, the empirical explorations of the young generation of researchers are included in two sections - article by Dominika Chmielewska and Alicja Jeznach in Social Debates, while the work of Anastasia Zakusilo, Natalia Bilska, Alicja Bylicka and Joanna Rożdżestwieńska in Sociological Debuts.  
Czwarty numer Fabrica Societatis prezentuje artykuły badaczek społecznych zajmujących się współczesnym rodzicielstwem, kulturami i praktykami macierzyństwa i ojcostwa. Rezultaty swoich badań opisują Anna Kwak (rodzicielstwo w postaci maternal gatekeeping), Ewa Maciejwska-Mroczek i Maria Reimann (męskie doświadczenie adopcji), Małgorzata Gawrońska (wizualne reprezentacje macierzyństwa na Instagramie w perspektywie displaying families) i Martyna Popławska (która dokonuje przeglądu badań dotyczących opieki naprzemiennej). Teksty te kontynuują linię widoczną już w poprzednich wydaniach czasopisma, a skupiającą się na zagadnieniach związanych z rodziną. W tomie pojawił się także nowy dział zatytułowany Debaty społeczne. W Polsce w ciągu ostatnich lat toczy się wiele istotnych debat, m.in. wokół edukacji seksualnej, pracy, zmian klimatycznych i praw reprodukcyjnych. Wiele z tych tematów jest uwikłanych politycznie i polaryzuje scenę społeczną. Skrajne stanowiska i intensyfikacja dyskusji to „błogosławiony chleb” dla badaczy społecznych. Nic dziwnego, że w wymienionych obszarach pojawia się coraz więcej projektów badawczych i opracowań ukazujących różne opcje światopoglądowe, znaczenia nadawane doświadczeniom pracy, edukacji itd. Debaty społeczne odzwierciedlają to w tym numerze. Czasopismo kontynuuje również wysiłki na rzecz tworzenia platformy dla przedstawiania zrealizowanych projektów badawczych młodych socjologów i socjolożek (Debiuty socjologiczne). I tym razem, jak poprzednio, eksploracje empiryczne młodego pokolenia badaczek znalazły się w dwóch działach – artykuły Dominiki Chmielewskiej i Alicji Jeznach w Debatach społecznych, zaś Anastasii Zakusilo, Natalii Bilskiej, Alicji Bylickiej oraz Joannny Rożdżestwieńskiej w Debiutach socjologicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:133329   ISSN 2657-3679

Language:

eng   pol

Has version:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Jan 23, 2022

Number of object content hits:

194

Number of object content views in PDF format

70

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/143892

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Fabrica Societatis. No. 4/2021 Sep 26, 2022

This page uses 'cookies'. More information