Object

Title: Zdrowie i style życia : ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zdrowie i style życia : ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii

Alternative title:

Health and lifestyle. Economic, social and health effects of the pandemic

ORCID:

0000-0002-9200-2972   0000-0001-7290-6408

Subject and Keywords:

pandemic   coronavirus   lockdown   excess mortality   mental health   public health   healthcare   e-health   sharing economy   service ecosystem   retail restrictions   service provider behaviour   purchasing behaviour   pro-health behaviour   quality of life   lifestyle   leisure   physical activity   tourism   mobile applications   people with motor disabilities  
pandemia   koronawirus   lockdown   nadwyżka umieralności   zdrowie psychiczne   zdrowie publiczne   opieka zdrowotna   e-zdrowie   gospodarka współdzielenia   ekosystem usługowy   restrykcje dla handlu   zachowania dostawców usług   zachowania nabywcze   zachowania prozdrowotne   jakość życia   style życia   czas wolny   aktywność fizyczna   turystyka   aplikacje mobilne   osoby z niepełnosprawnościami motorycznymi

Abstract:

The monograph contains research results on economic, social, and health effects of the Covid-19 pandemic. The changes in the Polish economy caused by the pandemic were presented. Moreover, the causes and effects of the increase in prices of consumer goods were identified.In the monograph, distortions in services were shown in details. The main challenges for service providers in the pandemic time and changes in consumer behaviours in the service market were discussed. What’s more, directions of development of e-services in Poland, including important e-health solutions, were presented. The monograph also contains considerations on the causes of excess mortality in Poland and the destructive effects of the coronavirus pandemic and social isolation on human physical and mental health. Additionally, the impact of the pandemic on the quality of life of Poles and changes in the forms of spending their free time were shown. The description of pandemic experiences was enriched by the biblical approach to pestilence and human pain.  
W monografii zawarto wyniki badań dotyczących ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków pandemii Covid-19. Przedstawiono zmiany zachodzące w polskiej gospodarce pod wpływem pandemii oraz zidentyfikowano przyczyny i skutki wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na zakłócenia występujące w branżach usługowych. Pokazano główne wyzwania dla dostawców usług w sytuacji epidemicznej oraz zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku usług. Ponadto, przedstawiono kierunki rozwoju sektora e-usług w Polsce, w tym ważne rozwiązania z zakresu e-zdrowia. Monografia zawiera także rozważania na temat przyczyn nadumieralności w Polsce oraz destrukcyjnego działania koronawirusa i izolacji społecznej na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Pokazano w niej również wpływ pandemii na jakość życia Polaków oraz zmiany w formach spędzania wolnego czasu. Opis doświadczeń czasu pandemii został wzbogacony o biblijne ujęcie zarazy i ludzkiego cierpienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132284   ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol   eng

Abstract Language :

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Has version:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

1 416

Number of object content views in PDF format

1565

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/142069

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information