Object

Title: Fabrica Societatis. No. 3/2020

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fabrica Societatis. No. 3/2020

Subject and Keywords:

love   trust   appreciation   self-esteem   couple   individualization   family   parenthood   multiple parenthood   maternity   paternity   autonomy   living-apart-together relationships   youth   sexuality   conjugal system   mixed marriages   intersectionality   gender   normative transgression   social disapproval   ethnocultural inequality   careers of smokers   social norms   deviation   interactive rituals   Internet   memes   communication   pandemic COVID-19   quarantine   emotions   culture   men   art field   social circles   artistic success and failure   social exclusion   missing persons   action   subjectivity  
miłość   zaufanie   poczucie własnej wartości   indywidualizacja   rodzina   rodzicielstwo   wielorodzicielstwo   macierzyństwo   ojcostwo   autonomia   związki wspólnie niezamieszkałe   para   młodość   układ małżeński   małżeństwa mieszane   płeć   intersekcjonalność   etnokulturowa nierówność   emocje   osoby zaginione   podmiotowość   działanie   pole artystyczne   kręgi społeczne   sukces i porażka artystyczna   wykluczenie społeczne   seksualność   kultura   mężczyźni   memy   komunikacja   Internet   kwarantanna   pandemia COVID-19   normy społeczne   dewiacja   transgresja normatywna   dezaprobata społeczna   rytuał interakcyjny   kariery palaczy

Abstract:

The main theme of the third issue of Fabrica Societatis is the sociology of the couples and the sociology of the family. In this issue, there are papers written by acclaimed and well-known French sociologists who, during the two Polish Sociological Congresses—in Gdańsk in 2016 (“Solidarity in the Time of Distrust”) and in Wrocław in 2019 (“Me, Us, Them? Subjectivity – Identity – Belonging”)—translated the Congresses’ slogans into the area of family. The articles present the condition of the couples and the families in France, the issues they encounter as well as the analyses of quantitative and qualitative studies conducted therein. Comprising the works of Jean Claude Kaufmann, François de Singly, Céline Clément, Christophe Giraud and Beate Collet, this collection of texts is published in two languages in hope of commencing a wider intellectual exchange and research cooperation. Poland and France favour different approaches to the family policy, however, in some aspects, they seem to be closer to each other than other countries cited in the sociological comparative studies. Hence, these texts are relevant readings not only for the sociologists of the family. In the issue, there are also works written by the young generation of the female sociologists; they are in two sections. Firstly, the Sociological Debuts comprise publications of researchers who, in a sense, are taking their first steps in research as they publish the results of their first empirical explorations on the topics of sexuality, the career of the smokers or memes created during the national quarantine. Secondly, in Miscellanea, there are two works of sociologists who are highly devoted to the research work and who paid their attention to the artistic field and the process of creation as well as the emotions of the blood relatives and the in-laws of the persons missing for a long time.  
Tematem przewodnim trzeciego numeru czasopisma Fabrica Societatis jest socjologia pary i rodziny. Publikujemy teksty znanych i uznanych socjologów francuskich, którzy podczas dwóch Ogólnopolskich Zjazdów Socjologicznych – Gdańsk 2016 (Solidarność w czasach nieufności) i Wrocław 2019 (Ja, My, Oni? Podmiotowość – Tożsamość – Przynależność) podjęli się transmisji kongresowych haseł na obszar rodziny. Artykuły te umożliwiają poznanie kondycji par i rodzin we Francji, problemów z jakimi się zmagają, a także analiz ilościowych i jakościowych badań prowadzonych „nad Sekwaną”. Niniejszy zbiór tekstów, zawierający prace Jean Claude Kaufmanna, François de Singly, Céline Clément, Christophe’a Giraud i Beate Collet, opublikowaliśmy w dwóch wersjach językowych w nadziei na rozpoczęcie szerszej wymiany intelektualnej i współpracy badawczej. Polska i Francja mają odmienne podejścia do polityki rodzinnej, ale w niektórych aspektach są sobie bliższe niż inne kraje często przywoływane w socjologicznych studiach porównawczych. Zatem proponowane teksty są ważną lekturą i to nie tylko dla socjologów rodziny. W numerze tym prezentujemy także badania socjolożek młodego pokolenia. Zostały one umieszczone w dwóch działach. Debiuty Socjologiczne zawierają publikacje badaczek stawiających w pewnym sensie pierwsze kroki, bo publikujących wyniki swoich pierwszych eksploracji empirycznych dotyczących seksualności, kariery palaczy i memów powstających w czasie kwarantanny narodowej. W Miscellanea zostały zaprezentowane dwie prace socjolożek mocniej zakorzenionych w pracy badawczej, które poświęciły swoją uwagę polu artystycznemu i procesowi tworzenia oraz emocjom krewnych i powinowatych osób długotrwale zaginionych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:120397   ISSN 2657-3679

Language:

eng   pol

Has version:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Jan 22, 2021

Number of object content hits:

2 370

Number of object content views in PDF format

729

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/129697

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Fabrica Societatis. No. 3/2020 Sep 26, 2022

This page uses 'cookies'. More information