Object

Title: Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1(5)2017/2018," Polityka zagraniczna Polski wobec państw, regionów i organizacji"

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1(5)2017/2018," Polityka zagraniczna Polski wobec państw, regionów i organizacji"

Subject and Keywords:

Visegrad Group   Three Seas Initiative   foreign policy   security policy   the Republic of Poland   Federal Republic of Germany   Middle East   Interpol   European Union   counter-terrorism activities   anti-terrorism   humanitarian aid   Ukraine   Russian Federation   “Law and Justice”   Russian-Ukrainian conflict   NATO   Polish-American relations   natural gas   energy security   buffer   power   Bundestag   election campaign   Central and Eastern Europe  
Grupa Wyszehradzka   Trójmorze   polityka zagraniczna   polityka bezpieczeństwa   Rzeczpospolita Polska   Republika Federalna Niemiec   Bliski Wschód   Interpol   Unia Europejska   działania kontrterrorystyczne   antyterroryzm   pomoc humanitarna   Ukraina   Federacja Rosyjska   Prawo i Sprawiedliwość   konflikt rosyjsko-ukraiński   NATO   stosunki polsko-amerykańskie   gaz ziemny   bezpieczeństwo energetyczne   bufor   potęga   Bundestag   kampania wyborcza   Europa Środkowa i Wschodnia

Abstract:

The publication titled Polish Foreign Policy Towards States, Regions and Organizations, which was created as part of the Diplomacy and Security Series. It is the next, fifth number of the yearbook published by the Department of Foreign Policy of the Republic of Poland of the Institute of International Studies of the University of Wrocław. The subject of the periodic focused on the issues regarding Poland's foreign and security policy. It took place after the change of power, when the right wing parties won the victory in the presidential and parliamentary elections in 2015. As usual, the authors of scientific articles, expert opinions, recommendations and reviews have been a group of scientists, experts and practitioners from Poland and Ukraine . The authors represent research institutes (Institute of International Relations of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of International Studies of the University of Wrocław) and analytical and expert (Eastern Policy Forum, Business Prevention Center).Taking into account the substantive aspect, individual elements of the work constitute in the analytical and descriptive layer an attempt to define the main determinants of Poland's foreign policy implemented after 2015. This date marks the takeover of power by the "united right". The aforementioned foreign policy applies to relations with selected countries (including Russia, Germany, Ukraine, USA), to relations with individual regions (e.g. Europe, Middle East), international organizations (Interpol) and more or less formalized cooperation forum (Three Seas Initiative, Visegrad Group), in selected aspects of its activity.  
Prezentowana publikacja zatytułowana Polityka zagraniczna Polski wobec państw, regionów i organizacji, która powstała w ramach serii Dyplomacja i Bezpieczeństwo, jest kolejnym, piątym już numerem rocznika, wydawanego przez Zakład Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyka numeru została skoncentrowana wokół zagadnień polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski po zmianie władzy, dokonanej po zwycięskich dla prawicy wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r. Tradycyjnie już Autorami artykułów naukowych, ekspertyz, rekomendacji oraz recenzji jest grono naukowców, ekspertów i praktyków z Polski oraz Ukrainy. Autorzy reprezentują instytucje naukowo-badawcze (Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz analityczno-eksperckie (Forum Polityki Wschodniej, Centrum Profilaktyki Biznesu). Uwzględniając aspekt merytoryczny, poszczególne elementy pracy stanowią w warstwie analityczno-opisowej próbę zdefiniowania głównych uwarunkowań polityki zagranicznej RP realizowanej po 2015 r.., a więc po przejęciu władzy przez „zjednoczoną prawicę”, w relacjach z wybranymi państwami (m. in. Rosja, RFN, Ukraina, USA), w stosunku do poszczególnych regionów (np. Europa, Bliski Wschód), organizacji międzynarodowych (Interpol) i mniej lub bardziej sformalizowanych forum współpracy (Trójmorze, Grupa Wyszehradzka), w wybranych aspektach jej aktywności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Mróz, Maciej. Red.   Drzewicki, Artur. Red.

Date issued:

2017/2018

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:97366   ISSN 2300-4282

Language:

pol

Is part of:

Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1 (5) 2017/2018

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Oct 30, 2019

Number of object content hits:

471

Number of object content views in PDF format

611

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/106196

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information