Object

Title: Fabrica Societatis. No. 2/2019

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fabrica Societatis. No. 2/2019

Subject and Keywords:

intimacy   sexuality   relationality   friendship with benefits   hookup culture   gender   prostitution   sex services   clients’ sexual needs and forms of sexual activity   same-sex family   adaptive strategies in everyday life   erotic literature   geographies of sexualities   human geography   lesbian studies   emancipation   feminism   women’s voting rights   equal rights   history of women   bricolage   homo eligens   homo egens   beauty standards   hero   emotions   values   social capital   expressive actions   instrumental actions   disabilities  
intymność   seksualność   relacje   przyjaźń z bonusem   kultura podrywu   płeć   prostytucja   usługi seksualne   potrzeby i formy aktywności seksualnej klientów   rodzina jednopłciowa   strategie adaptacyjne życia codziennego   literatura erotyczna   geografie seksualności   lesbian studies   emancypacja   feminizm   prawa wyborcze kobiet   równouprawnienie   historia kobiet   bricolage   homo eligens/człowiek wybierający   homo egens/człowiek potrzebujący   standardy piękna   bohater   emocje   wartości   kapitał społeczny   działania ekspresyjne   działania instrumentalne   niepełnosprawność

Abstract:

Fabrica Societatis is a scientific journal whose fundamental goal is to create a space for considerations of theoretical, methodological and empirical nature which aim at acquiring knowledge of everyday measures manufacturing and shaping various displays of everyday life. It is also a journal for publishing articles that appreciate the uniqueness of individual experience and that change perspectives in order to go beyond the social clichés. Such attempts require brave explorations and asking questions for which so far there has not been answers. Hence, the journal is an open space for both experienced researchers and beginners; for the finished projects and ideas that have just started to take their shape; for any and all undertakings that offer a chance to enrich the sociological knowledge and to widen the interdisciplinary horizons. This is the second issue of the journal. It focuses on three areas. The first one is related to intimacy, sexuality and relationships. Five different authors analyse various forms of sexual intimacy, all of the different status: from performed, through postulated, to recommended. This part of the journal is closed with an interesting and brave proposal. The second area is the result of the seminar that took place at the Institute of Sociology, University of Wrocław, to celebrate the 100th anniversary of women’s suffrage in Poland. Apart from the introductory article prepared by the organiser of the seminar, we present here two other papers of its participants: the first one regarding the women’s reformist milieus and legal associations acting in the Weimar Republic and then the Federal Republic of Germany for the equal rights of men and women; the second one regarding the conditions of the development of Polish feminism at the turn of the 19th and 20th centuries. The third and last area is represented by three articles devoted to the lifestyle and emotions: from the strategies on the pursuit of beauty in Polish People’s Republic; through the heroes of the popular culture serving as the mirrors of social emotions; to expressive activities of the disabled investigated from the perspective of the social capital.  
Fabrica Societatis to czasopismo naukowe, którego podstawowym celem jest stworzenie przestrzeni dla dociekań teoretycznych, metodologicznych i empirycznych zmierzających do poznania codziennych zabiegów wytwarzających i kształtujących rozmaite przejawy życia codziennego. Jest to również miejsce do publikowania artykułów doceniających niepowtarzalność indywidualnego doświadczenia, a także zmieniających perspektywy na umożliwiające wyjście poza klisze społeczne. Takie próby wymagają odważnych poszukiwań, stawiania pytań, na które często brak jeszcze odpowiedzi. Przestrzeń ta jest więc otwarta tak dla pracy doświadczonych badaczy, jak dla osób rozpoczynających karierę naukową, dla ukończonych projektów i wykluwających się pomysłów, dla wszystkich przedsięwzięć dających szanse na wzbogacenie socjologicznej wiedzy i poszerzenie interdyscyplinarnych horyzontów. To już drugi numer pisma. Jest on skoncentrowany na trzech obszarach. Pierwszy z nich dotyczy intymności, seksualności i relacji. Pięciu autorów analizuje rozmaite formy intymności seksualnej, których status jest również mocno zróżnicowany: od realizowanej, przez postulowaną, do zalecanej. Dział ten zamyka złożenie ciekawej i odważnej propozycji. Drugi jest pokłosiem seminarium mającego miejsce w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Oprócz artykułu wprowadzającego, przygotowanego przez organizatorkę seminarium, przedstawiamy dwie prace jego uczestniczek dotyczące kobiecych, reformatorskich środowisk i zrzeszeń prawniczych działających w Republice Weimarskiej i w powstającej Republice Federalnej Niemiec na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz warunków rozwoju polskiego feminizmu na przełomie wieków XIX i XX. Trzeci i ostatni obszar reprezentują trzy artykuły poświęcone stylowi życia i emocjom: od strategii pogoni za pięknem w PRL-u, przez bohaterów kultury popularnej służących za zwierciadła społecznych emocji, do działań ekspresyjnych osób niepełnosprawnych rozpatrywanych w perspektywie kapitału społecznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:97385   ISSN 2657-3679

Language:

eng   pol

Has version:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Nov 2, 2019

Number of object content hits:

1 544

Number of object content views in PDF format

259

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/104729

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Fabrica Societatis. No. 2/2019 Sep 26, 2022

This page uses 'cookies'. More information