Object's details: Instytucja długu publicznego w projekcie ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy nr 1181) - głos w dyskusji na reformą systemu finansów publicznych w Polsce

PDF
Structure
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy