Object's details: Wybrane instytucje polskiego prawa budżetowego w świetle projektu ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy nr 1181 z dnia 20 października 2008 r.) - przyczynek do dyskusji

PDF
Structure
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy