Publication group: Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy