Object

Title: Fabrica Societatis. No. 1/2018

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fabrica Societatis. No. 1/2018

Subject and Keywords:

everyday reality   everyday life   dress   dressing up   migrations   identities   gender studies   organisational culture  
codzienność   życie codzienne   ubranie   ubieranie się   migracje   tożsamości   gender studies   kultura organizacyjna

Abstract:

Fabrica Societatis is a scholarly journal that answers the growing need in sociology for the research topics related to activities participating in the creation of social worlds and for works on the everyday existence of people. The main goal of the journal is to create space for theoretical, methodological and empirical enquiries, aiming at discovering everyday procedures creating and shaping various manifestations of social life. It is also a place to publish articles that appreciate the uniqueness of human experience and that change perspectives so as to go out of the social box. Such attempts often require search rather than ready answers. Therefore, our journal is open to both works of experienced researchers and works of young scholars who have just begun their career, as well as to finished projects, working papers, and voices giving chance to enrich sociological knowledge and open interdisciplinary horizons. The first issue of the journal is divided into five sections. Two of them are of a thematic nature: one is devoted to dress and dressing up understood as a process that co-creates a subject and the subject’s relation with his or her environment, whereas the other is devoted to present issues of migration and identity. The third section, “Inspirations”, comprises of three articles that are not strictly sociological, yet they interestingly take up the issues relating to social world and everyday practices. The fourth section (“Debuts”) presents scientific achievements of persons that begin their career. The last section (“Miscellanea”) comprises two publications calling for the necessity to investigate closely significant issues in the field of gender studies, and management.  
Fabrica Societatis to czasopismo naukowe odpowiadające na zwiększającą się w socjologii liczbę tematów badawczych dotyczących aktywności biorących udział w wytwarzaniu społecznych światów i prac poświęconych codziennej egzystencji ludzi. Podstawowym celem pisma jest stworzenie przestrzeni dla dociekań teoretycznych, metodologicznych i empirycznych, zmierzających do poznania codziennych zabiegów wytwarzających i kształtujących rozmaite przejawy życia społecznego. Jak również miejsca dla publikowania artykułów doceniających niepowtarzalność ludzkiego doświadczenia oraz zmieniających perspektywy na umożliwiające wyjście poza klisze społeczne. Takie próby wymagają o wiele częściej poszukiwań niż gotowych odpowiedzi. Dlatego pismo jest otwarte tak na prace doświadczonych badaczy, jak i osób rozpoczynających karierę naukową, na ukończone projekty i pomysły badawcze (working papers) oraz na wypowiedzi dające szansę wzbogacenia wiedzy socjologów i otwarcia interdyscyplinarnych horyzontów. Pierwszy numer pisma zawiera pięć działów. Dwa z nich mają charakter tematyczny. Jeden został poświęcony ubieraniu się i ubraniu rozumianym jako proces współtworzący podmiot i jego relację z otoczeniem. Drugi aktualnym problemom migracji i tożsamości. Trzeci dział to „Inspiracje” z trzema artykułami nie mającymi stricte socjologicznego charakteru, jednakże w ciekawy sposób podejmującymi zagadnienia dotyczące świata społecznego i codziennych praktyk. Kolejny („Debiuty”) prezentuje dokonania naukowe osób rozpoczynających kariery badawcze. Ostatni („Miscellanea”) zawiera dwie publikacje anonsujące konieczność wnikliwego przyjrzenia się ważnym kwestiom z obszaru gender studies oraz zarządzania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banaszak, Ewa. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma online

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:92240   ISSN 2657-3679

Language:

eng   pol

Has version:

click here to follow the link

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Oct 26, 2018

Number of object content hits:

3 234

Number of object content views in PDF format

381

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/98331

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Fabrica Societatis. No. 1/2018 Sep 26, 2022

This page uses 'cookies'. More information