Object

Title: Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce

Subject and Keywords:

administracja publiczna   samorząd terytorialny   zadania publiczne   niepełnosprawność   osoby niepełnosprawne   podmioty administracji publicznej   prawa i obowiązki jednostki   subsydiarność   decentralizacja   kadry administracji publicznej   Unia Europejska   źródła prawa   prawo administracyjne   nauka administracji   integracja społeczna   prawa publiczne osób niepełnosprawnych   partycypacja społeczna   sposoby realizacji oczekiwań społecznych   problemy strukturalne administracji publicznej   przestrzeń publiczna   ewakuacja i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych   pomoc społeczna   edukacja   ochrona zdrowia   zatrudnienie osób niepełnosprawnych   bariery dla osób niepełnosprawnych   status osób niepełnosprawnych   osoba z niepełnosprawnością   fundacja   pływanie   rehabilitacja

Abstract:

Jedną z grup społecznych, której zagraża wykluczenie społeczne są osoby niepełnosprawne. Ich udział w życiu społeczno-publicznym bardzo często napotyka na różnego rodzaju trudności związane np. z barierami architektonicznymi, niezrozumieniem społecznym, brakiem empatii u osób zdrowych lub problemami ekonomicznymi. Publikacja „Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce” powstała w ramach projektu „Pływajmy razem”, którego beneficjentami były przede wszystkim dzieci niepełnosprawne uczestniczące w zorganizowanych przez Fundację Pomocy, Rozwoju i Edukacji DRZAZGA, zajęciach rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Opracowanie przybliża wybrane administracyjno-prawne i faktyczne problemy wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, oraz podejmuje takie zagadnienia, jak: dostęp osób niepełnosprawnych do urządzeń rekreacyjnych użyteczności publicznej, problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych, status osób niepełnosprawnych i rodzaje świadczeń administracji publicznej względem osób niepełnosprawnych; zatrudnienie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, znaczenie rehabilitacji i rekreacji zajęć dla osób niepełnosprawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata. Red.   Raszewska-Skałecka, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Marusiak, Jarosław. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:78216   ISBN 978-83-65431-08-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 72)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Jul 20, 2016

Number of object content hits:

9 533

Number of object content views in PDF format

14285

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79973

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information