Object

Title: Public administration under the rule of law. A Festschrift in Honor of Full Professor, Ph.D. Adam Błaś on the Occasion of his 70th Birthday ; Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Public administration under the rule of law. A Festschrift in Honor of Full Professor, Ph.D. Adam Błaś on the Occasion of his 70th Birthday  
Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia

Subject and Keywords:

public administration   governmental administration   democratic state ruled by law   administrative enforcement   philosophy of law   Constitutional courts   Supreme Administrative Court   public law   legal forms of public administration activity   territorial self-government   Constitutional Tribunal   associations of tiers of territorial self-government  
administracja publiczna   administracja rządowa   demokratyczne państwo prawa   egzekucja administracyjna   filozofia prawa   konstytucja   Naczelny Sąd Administracyjny   nauka administracji   prawo publiczne   prawne formy działania   samorząd terytorialny   Trybunał Konstytucyjny   związek jednostek samorządu terytorialnego

Abstract:

This monograph, being a collection of 41 articles written to festschrift, is an attempt to find the answer to questions about the scope of designation by law bases for the construction and functioning of public administration in democratic state ruled by law. Considerations included in this monograph are phrased in the research perspective of administrative law and administrative science; two basic fields of traditional triad of administrative sciences. Therefore, on the one hand, analysis of legal norms and postulated rules of structure and functioning of public administration is being conducted, and, on the other hand, description of real manifestation of structural relations and functioning of modern administration, complemented by the case law of the Polish Constitutional Tribunal and administrative judiciary, is being made. The main subject of this festschrift is domestic public administration, however, in this book there is no lack of articles devoted to public administration in other countries, European administration, and even to global administration.  
Monografia stanowiąca zbiór 41 artykułów ofiarowanych do księgi pamiątkowej jest próbą odpowiedzi na pytania o zakres wyznaczenia przez prawo podstaw budowy i funkcjonowania administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa. Prowadzone w niej rozważania formułowane są w płaszczyźnie badawczej nauki prawa administracyjnego i nauki administracji jako dwóch kluczowych dziedzin klasycznej trójcy nauk administracyjnych. Tym samym, z jednej strony, prowadzona jest analiza norm prawa i postulowanych zasad budowy i funkcjonowania administracji publicznej, z drugiej zaś, dokonywany jest opis rzeczywistych przejawów relacji strukturalnych i funkcjonowania współczesnej administracji, wzbogacony o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądownictwa administracyjnego. Głównym przedmiotem jest administracja krajowa, ale nie brak w monografii artykułów poświęconych administracji innych państwa, administracji europejskiej, a nawet globalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:78130   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Jun 14, 2016

Number of object content hits:

6 155

Number of object content views in PDF format

8756

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79804

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information