Object

Title: Applicability of Modern Technologies and Digital Media to Wrocław University Library as of the Year 2015 ; Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Applicability of Modern Technologies and Digital Media to Wrocław University Library as of the Year 2015  
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015

Subject and Keywords:

Internet   digital technology   global network   electronic systems   information services   computerization   cultural heritage   databases   electronic information resources   online services   physical space   academic library   information and communication technology   online accession   digital preservation   hybrid model of a library   electronic space   Wrocław University Library  
Internet   technologia teleinformatyczna   technologia cyfrowa   sieć globalna   biblioteka akademicka   przestrzeń fizyczna   bazy danych   dziedzictwo kulturowe   przestrzeń elektroniczna   cyfrowe zabezpieczanie   serwisy informacyjne   usługi online   udostępnianie online   systemy elektroniczne   elektroniczne zasoby informacyjne   Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu   komputeryzacja   model hybrydowy biblioteki

Abstract:

The publication contains 27 authorʼs papers prepared by Wrocław University Library employees and offers the Libraryʼs achievements in the field of modernizing and broadening the scope of services for online access, acquiring and diversifying electronic sources of information, as well as for optimizing the work and intralibrary processes, all of which were implemented in the last decade through computerization and applicability of modern digital and information and communication technologies. The articles insight into the realization of the Libraryʼs vision as a hybrid Library modernizing both its physical and electronic space. Presented are databases, services, and electronic systems (commercial and the ones developed by the Libraryʼs employees) which facilitate its functioning in the Libraryʼs various departments and agencies. They also describe the processes of digital preservation of cultural heritage treasured in the Libraryʼs special collections as well as the forms and modes of online access to the heritage in the Internet global network.  
W publikacji zaprezentowano 27 autorskich opracowań przygotowanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, przedstawiających jej osiągnięcia w sferze unowocześniania i poszerzania zakresu świadczonych usług o usługi online, wzbogacania i urozmaicania zasobów o elektroniczne zasoby informacyjne oraz optymalizowania prac i procesów wewnątrzbibliotecznych, które osiągnięto w okresie ostatniej dekady dzięki wprowadzaniu komputeryzacji oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii cyfrowych i teleinformatycznych. W przygotowanych artykułach przedstawiono realizację wizji rozwoju Biblioteki w formie modelu hybrydowego, unowocześniającego zarówno jej przestrzeń fizyczną, jak i elektroniczną. Zaprezentowano bazy danych, serwisy i systemy elektroniczne zarówno komercyjne, jak i autorstwa pracowników Biblioteki, które usprawniają jej funkcjonowanie w różnych oddziałach i agendach bibliotecznych. Omówiono także procesy cyfrowego zabezpieczania dziedzictwa kulturowego zawartego w zbiorach specjalnych Biblioteki oraz formy i sposoby jego udostępniania online w globalnej sieci Internet.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Contributor:

Piotrowicz, Grażyna. Red.   Piotrowicz, Grażyna. Ed.   Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.   Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rev.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:73941   ISBN 978-83-910595-8-6 (pdf)   ISBN 978-83-944505-0-2 (ePUB)   ISBN 978-83-944505-1-9 (MOBI)

Language:

pol

Has version:

click here to follow the link

Access rights:

The publication is available to the public to a limited extent  
Publikacja jest dostępna publicznie w ograniczonym zakresie

Rights holder:

Copyright by Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 9, 2021

In our library since:

Feb 15, 2016

Number of object content hits:

3 896

Number of object content views in ISSUU format

162

Number of object content views in PDF format

974

Number of object content views in EPUB format

60

Number of object content views in MOBI format

65

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/75789

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information