Object

Title: Dysocjacja jako hard case w systemie prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dysocjacja jako hard case w systemie prawa

Creator:

Helios, Joanna   Jedlecka, Wioletta

Subject and Keywords:

dissociation   trauma   hard case   system of law   criminal law   insanity   fault   protection standards of children's rights   education law  
dysocjacja   wina (prawo karne)   trauma   trudny przypadek   system prawa   prawo karne   niepoczytalność   standardy ochrony praw dziecka   prawo oświatowe

Abstract:

The monograph is regarding comprehending the dissociation as the so-called hard case in the system of law, in particular of criminal law and educational. At the work they assumed that a dissociation was defense mechanism which relies on the fact that the individual is separating the emotional plot, emotion, emotion associated with some idea, object or compound. It is about a siltation from itself senses of responsibility too committed some, respect arousing fear and lowering for oneself, act. They emphasized that it was possible in a way to bring understanding the dissociation about for the process of partial or total correct loss of integration between memories from the past, feeling the identity, sensory impressions and the inspection of moves of the body. This recognized dissociation generates a series of problems in the legal system. The monograph focuses on criminal law (insanity, sanity limited, other disturbances of mental activity) and education law (the right to education / compulsory schooling, home education, the rights of the child). In the legal system problems due to a lack of knowledge of the concept of dissociation, including a small expertise.  
Monografia dotyczy pojęcia dysocjacji jako tzw. trudnego przypadku w systemie prawa, w szczególności prawa karnego i oświatowego. W pracy przyjęto, że dysocjacja to mechanizm obronny, który polega na tym, że jednostka oddziela treść emocjonalną, afekt, uczucie związane z jakąś ideą, obiektem lub związkiem. Chodzi o oddzielenie od siebie poczucia odpowiedzialności za popełniony jakiś, budzący lęk i obniżający respekt dla siebie, uczynek. Podkreślono, że rozumienie dysocjacji można w pewnym sensie sprowadzać do procesu częściowej lub całkowitej utraty prawidłowej integracji pomiędzy wspomnieniami z przeszłości, poczuciem tożsamości, wrażeniami czuciowymi i kontrolą ruchów ciała. Tak ujmowana dysocjacja generuje cały szereg problemów w systemie prawa. W monografii skupiono się na prawie karnym (niepoczytalność, poczytalność ograniczona, inne zakłócenia czynności psychicznych) oraz prawie oświatowym (prawo do nauki / obowiązek szkolny, edukacja domowa, prawa dziecka). Problemy w systemie prawa wynikają z braku znajomości pojęcia dysocjacji, także małej wiedzy eksperckiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalisz, Tomasz. Rec.

Date issued:

2015

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

monografia

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:71541   ISBN 978-83-61370-95-6 (pdf)   ISBN 978-83-61370-91-8 (druk)

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 67)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Dec 23, 2015

Number of object content hits:

6 632

Number of object content views in PDF format

8286

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/73300

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Dysocjacja jako hard case w systemie prawa Jan 23, 2023

This page uses 'cookies'. More information