Object

Title: Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia

Subject and Keywords:

principle of equality before the law   social exclusion   digital exclusion   public administration   alien   alimony   social cooperative   health hare   public transport   executive criminal law   disability   egalitarism  
zasada równości wobec prawa   wykluczenie społeczne   wykluczenie cyfrowe   administracja publiczna   cudzoziemiec   świadczenie alimentacyjne   spółdzielnia socjalna   opieka zdrowotna   transport publiczny   prawo karne wykonawcze   niepełnosprawność   egalitaryzm

Abstract:

Zasada równości wobec prawa stanowi jedną z fundamentalnych zasad ochrony praw człowieka, a jej przestrzeganie warunkuje realizację innych praw podstawowych. Jednocześnie nakaz równego traktowania zajmuje eksponowane miejsce zarówno w regulacjach krajowych, jak i w aktach prawa międzynarodowego. Z kolei poznanie wielu ważnych zjawisk i procesów związanych z problemem wykluczenia społecznego zachodzących w społeczeństwie oraz ochrony przed tym zjawiskiem w perspektywie praw człowieka powinno być jednym z ważniejszych zadań, podejmowanych nie tylko w obrębie nauk socjologicznych, ale może przede wszystkim w obszarze refleksji prawnej, etycznej i politycznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Błażewski, Maciej. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Kordik, Anna. Red.

Date issued:

2023

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

e-book  
ebook (dokument elektroniczny)

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:137240   ISBN:978-83-66601-91-8   ISBN:978-83-66601-92-5

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 207)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Has version:

Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

Apr 26, 2023

Number of object content hits:

253

Number of object content views in PDF format

286

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/146433

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information