Object

Title: Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym – problem separacji podmiotowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym – problem separacji podmiotowej

Alternative title:

Accessory security rights in syndicated lending - the problem of entity separation

Creator:

Tomczak, Tomasz

ORCID:

0000-0002-8499-4553

Subject and Keywords:

accessory security rights   security right   accessoriness   accessoriness of security rights   syndicated lending   security agent   security administrator   mortgage   pledge   parallel debt clause  
zabezpieczenie wierzytelności   zabezpieczenie akcesoryjne   akcesoryjność   akcesoryjność zabezpieczeń   kredytowanie konsorcjalne   agent zabezpieczeń   administrator zabezpieczeń   klauzula długu równoległego   hipoteka   zastaw (prawo)

Description:

Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2020; Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The main goal of considerations included in the book is to try to find an answer to the following question: whether, in case of syndicated lending, it is possible to grant security rights to a security agent instead of lenders, however under the assumption that they secure the receivables of the lenders, not the security agent? Such question in essence expresses one of the main research problems of this dissertation, i.e. to what extend the entity dimension of accessoriness requires that both the security right and secured by it syndicated lending receivables shall belong to the same entity (the problem of entity separation). However, in the course of the consideration of this first problem, more will appear. Firstly, a need to answer the question: what is under Polish law the most efficient manner of dealing with the problem entity separation? Secondly, how such solution should be, possibly, improved. The latter will be considered, in the first place, exclusively in reference to Polish jurisdiction (also from the comparative perspective), and subsequently from the perspective of the transnational syndicated lending structures.  
Głównym celem rozważań zawartych w monografii jest próba odpowiedzi na pytanie: czy w przypadku kredytowania konsorcjalnego możliwe jest, aby zabezpieczenia zamiast kredytodawcom przyznać agentowi zabezpieczeń, jednak przy założeniu, że zabezpieczałyby one wierzytelności nie agenta, a kredytodawców? Pytanie to w zasadzie wyraża jeden z głównych problemów badawczych niniejszej pracy, tj. na ile płaszczyzna podmiotowa akcesoryjności wymaga, aby zarówno zabezpieczenie, jak i zabezpieczone nim wierzytelności z tytułu kredytowania konsorcjalnego przysługiwały temu samemu podmiotowi (problem separacji podmiotowej). Natomiast w toku rozważań tego pierwszego problemu pojawią się kolejne. Po pierwsze, uwidoczni się potrzeba odpowiedzi na pytanie, jaki jest obecnie w polskim systemie prawnym najskuteczniejszy sposób radzenia sobie z problemem separacji podmiotowej. Po drugie, w jaki sposób powinno się to rozwiązanie ewentualnie udoskonalić. Drugi z tych problemów zostanie rozważony w pierwszej kolejności wyłącznie w odniesieniu do jurysdykcji polskiej (również z punktu widzenia analizy prawnoporównawczej), a następnie z perspektywy transgranicznych kredytowań konsorcjalnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Osajda, Konrad. Rec.   Swaczyna, Bartłomiej. Rec.

Date issued:

2021

Detailed Type:

e-książka   książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:123704   ISBN 978-83-66601-32-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-33-8 (online)

DOI:

doi:10.34616/23.21.002

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 174)

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Tomasz Tomczak

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 16, 2023

In our library since:

Apr 8, 2021

Number of object content hits:

1 260

Number of object content views in PDF format

1287

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/133160

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information