Object

Title: Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Alternative title:

Realization of legal protection in static and dynamic terms

ORCID:

0000-0003-3276-4438

Subject and Keywords:

legal protection   rules of civil procedure   bankruptcy  
ochrona prawnoprocesowa   zasady postępowania cywilnego   upadłość

Abstract:

The monograph presents provisions implementing legal protection in civil proceedings. The following issues were discussed in the paper: The presiding judge’s diuties in relation to hearing preparation; Separate proceedings in commercial cases; Evidence contracts in polish economic proceedings and arbitral proceedings; Problem of the cumulation of expert and witness' proceeding roles; Preservation of evidence in civil proceedings; Implementation of the principle of the principle of the good of the child in guardianship matters regarding contact with the child; Discontinuance of executory proceedings ex officio; The issue of costs necessary for intentional execution; General principles of restructuring proceedings and bankruptcy proceedings; Bankruptcy of the employer; Non-existent resolutions and their appeals in capital companies on the example of a limited liability company; Informational prospect as a subject of developer’s obligation to provide pre-contractual information.  
Monografia zawiera przedstawienie przepisów realizujących ochronę prawną w postępowaniu cywilnym. W opracowaniu omówiono następujące kwestie: obowiązki sędziego przewodniczącego związane z przygotowaniem rozprawy; Postępowanie odrębne w sprawach gospodraczych; Umowy dowodowe w polskich postępowaniach gospodarczych i arbitrażowych; Problem kumulacji ról procesowych biegłych i świadków; Zabezpieczenie dowodów w postępownaiu cywilnym; Realizacja zasady dobra dziecka w sprawach opiekuńczych dotyczących kontaktu z dzieckiem; Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu; Kwestia kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia egzekucji; Zasady ogólne postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego; Bankructwo pracodawcy; Uchwały nieistniejące oraz ich zaskarżanie w spółkach kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; Prospekt informacyjny jako przedmiot obowiązku dewelopera udzielenia informacji przedkontraktowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:108435   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.007

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

510

Number of object content views in PDF format

562

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/117217

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information