Object

Title: Spółdzielnie socjalne przeciw wykluczeniu społecznemu : raport

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spółdzielnie socjalne przeciw wykluczeniu społecznemu : raport

Creator:

Blicharz, Jolanta   Kocowski, Tadeusz   Paplicki, Mateusz

ORCID:

0000-0002-4581-8629   0000-0002-4086-8803   0000-0002-4169-9298

Subject and Keywords:

social cooperatives   social exclusion   social economy entities   social security   social policy  
spółdzielnia socjalna   wykluczenie społeczne   podmioty ekonomii społecznej   bezpieczeństwo socjalne   polityka społeczna

Abstract:

Problematyka spółdzielczości socjalnej odnosząca się do działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej staje się istotnym elementem aktywnej polityki społecznej, wsparcia rozwoju społecznego oraz lokalnego. Powodem, dla którego poszczególne teorie odnoszące się do sektora ekonomii społecznej i solidarnej cieszą się aktualnie dużym zainteresowaniem, jest z jednej strony to, że sektor ten jest czynnikiem transformacji ustrojowej poprzez stwarzanie instytucjonalnych działań mających na celu reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które na otwartym rynku pracy mają spore problemy z jej skutecznym znalezieniem i utrzymaniem. Z drugiej zaś strony, istnieje przekonanie, iż realizacja przez podmioty tego sektora szeroko rozumianych celów społecznych, na które przeznaczany jest wypracowany przez nie zysk, doprowadzi do ukształtowania się nierynkowej gospodarki społecznej, gdzie będą zaspokajane potrzeby osobiste i społeczne, niemożliwe do zaspokojenia przez rynek

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Monarcha-Matlak, Aleksandra. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:99627   ISBN 978-83-66066-85-4 (druk)   ISBN 978-83-66066-86-1 (online)

DOI:

10.34616/23.19.146

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 154)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2023

In our library since:

Dec 2, 2019

Number of object content hits:

1 132

Number of object content views in PDF format

1292

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/108240

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information