Object

Title: Public school as a decentralised entity of public administration. Administration and law study ; Szkoła publiczna jako zdecentralizowany podmiot administracji publicznej. Studium administracyjnoprawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Public school as a decentralised entity of public administration. Administration and law study  
Szkoła publiczna jako zdecentralizowany podmiot administracji publicznej. Studium administracyjnoprawne

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

Subject and Keywords:

public administration   local government   public services   education   public school   administration unit   public entities   non-public entities   decentralisation of education   local government funded education system   education services  
administracja publiczna   samorząd terytorialny   zadanie publiczne   oświata   szkoła publiczna   zakład administracyjny   prawo zakładowe   podmioty publiczne   podmioty niepubliczne   decentralizacja oświaty   oświata samorządowa   usługi edukacyjne

Abstract:

Public school as an entity of public administration, as one of key organisational units of public administration, is continuously evolving and internally diverse. The study aims at establishing legal construction of public school as a decentralised entity of public administration that provides educational services. The evolution of school as a fundamental institution of public administration that provides education services based on law regulations and the educational system transformation contributes to the new view on the contemporary conditions for public education. Public school as an administration unit falls into the category of decentralised entities that perform functions of public administration. It is used to provide public services in the education area. Education is a public service and public welfare. Administration that provides education services indicates diversity of education services and diversity of entities that are responsible for administration of education services in the education system. Decentralised management of state structures and decentralisation of local government funded education results in transferring the responsibility for educational services and for their quality to the central and local government. In the local government model of education, a local government entity as the basic decentralised entity within the state structures in the light of the education law does not need to provide education services by itself, but may delegate this responsibility to a legal person that is not a local government entity or to an individual, as an example of public schools privatisation.  
Szkoła publiczna jako podmiot administracji publicznej to jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych administracji publicznej, nieustannie ewoluująca i wewnętrznie zróżnicowana. Jej powszechność i obecność w strukturach administracji publicznej jest celem ustalenia konstrukcji prawnej szkoły publicznej jako zdecentralizowanego podmiotu administracji publicznej świadczącego usługi oświatowe. Ewolucja szkoły jako podstawowej instytucji administracji publicznej świadczącej usługi oświatowe na gruncie regulacji prawnych i przeobrażeń ustrojowych szkolnictwa, przyczynia się do nowego spojrzenia na współczesne uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa w państwie. Szkoła publiczna jako zakład administracyjny mieści się w kategorii zdecentralizowanych podmiotów pełniących funkcje z zakresu administracji publicznej. Służy ona wykonywaniu zadań publicznych w dziedzinie oświaty. Oświata to zadanie publiczne i społeczne dobro wspólne. Administracja świadcząca w sferze oświaty, wskazuje na wielość i zróżnicowanie zadań oświatowych oraz różnorodność podmiotów administrujących w wykonywaniu zadań oświatowych w systemie oświaty. Decentralizacja zarządzania strukturami państwa i decentralizacja oświaty samorządowej powoduje odpowiedzialność państwa i samorządu terytorialnego w zakresie sposobu wykonywanych zadań oświatowych i jakości świadczonych usług edukacyjnych. W samorządowym modelu oświaty, jednostka samorządu terytorialnego jako podstawowy podmiot zdecentralizowany w obrębie struktur w państwie na mocy prawa oświatowego nie musi się cechować samodzielnym wykonawstwem zadań oświatowych, może przekazać prowadzenie szkoły publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej jako przykład prywatyzacji szkół publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:94776   ISBN 978-83-66066-43-4

DOI:

10.34616/23.19.014

Language:

pol

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Renata Raszewska-Skałecka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 5, 2023

In our library since:

Mar 16, 2019

Number of object content hits:

11 254

Number of object content views in PDF format

14469

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101879

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information