Object's details: Stosowanie i wykonywanie tymczasowego aresztowania w świetle standardów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - wybrane zagadnienia

PDF
Structure
Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy