Object's details: Ocena wiarygodności zeznań osób z zaburzeniami osobowości w procesie karnym

PDF
Structure
Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy