Object's details: Kształtowanie zakresu właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych w latach 1990-2010

PDF
Structure
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy