Object

Title: Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce

Creator:

Wiktorska-Święcka, Aldona   Klimowicz, Monika   Michalewska-Pawlak, Małgorzata

Subject and Keywords:

innovations in regional governance   innovation   regional governance   process tracing   LEADER   Integrated Territorial Investment   entrepreneurial discovery process  
innowacje we współzarządzaniu   rozwój regionalny   process tracing   metoda śledzenia procesu   LEADER   Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)   proces przedsiębiorczego odkrywania

Abstract:

The book was prepared within the framework of the research project “Innovations in regional governance in Poland” was financed by the National Science Centre as part of the research grant no. UMO-2013/09/B/HS5/04522. The issues presented in the book focus on model aspects of research on the innovation in regional governance. These include the following: actors involved in regional governance, decision-making processes and policy effects. The constructed model was used to carry out for empirical research on specific case studies of innovation in regional governance in Poland. In addition, the book contains the characteristics of the assumptions of theory of change in relation to the evaluation of the effects of intervention of innovative solutions in the area of regional governance. It also points to the key assumptions of the process tracing method, which was then used to analyse causal relationships between innovations and positive changes in regional governance that have followed their implementation. The analyses are conducted in the following thematic areas: metropolitan governance, rural governance and entrepreneurship development.  
Monografia powstała w wyniku badań prowadzonych w ramach projektu naukowego pn. "Innowacje w zarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce" sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach dotacji na badania naukowe UMO-2013/09/B/HS5/04522. Problematyka zaprezentowana w publikacji koncentruje się na przedstawieniu modelowych aspektów badania innowacji w zarządzaniu rozwojem regionalnym. Obejmują one następujące elementy: podmioty uczestniczące w procesach współzarządzania rozwojem regionalnym, analizę procesów decyzyjnych i efekty polityczne mierzalne za pomocą określonych wskaźników. Skonstruowany model o autorskim charakterze został następnie wykorzystany do realizacji badań empirycznych konkretnych studiów przypadków innowacji we współzarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce. Ponadto monografia zawiera charakterystykę założeń teorii zmiany w odniesieniu do oceny efektów interwencji rozwiązańinnowacyjnych w obszarze współzarządzania rozwojem regionalnym. Wskazuje także na kluczowe założenia metody śledzenia procesu (ang. process tracing), która następnie posłużyła do analizy związków przyczynowo-skutkowych między innowacjami a pozytywnymi zamianami we współzarządzaniu rozwojem regionalnym, jakie nastąpiły dzięki ich wdrożeniu. Analizą objęte zostały następujące obszary tematyczne: zarządzanie rozwojem miast, zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich oraz rozwój przedsiębiorczości.

Place of publishing:

Warszawa-Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza ASPRA

Date issued:

2017

Detailed Type:

monograph  
monografia

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:89492   ISBN 978-83-7545-764-3

Language:

pol

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2022

In our library since:

Mar 29, 2018

Number of object content hits:

836

Number of object content views in PDF format

1227

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95000

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information