PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym

Subject and Keywords:

dom ; rodzina ; biografia ; autobiografia

Abstract:

Doświadczenia domu rodzinnego należą do pierwotnych i fundamentalnych dla całego życia jednostki. Pozostają w człowieku na zawsze. To, co przeżywa się w domu rodzinnym, naznacza człowieka, nobilituje go rodzinnie oraz – niekiedy – stygmatyzuje. Ta niezwykła „instytucja” - używając określania socjologa Andrzeja Sicińskiego – współtworzona jest przez trzy aspekty. To w pierwszym rzędzie miejsce znaczące i materia wyznaczona w przestrzeni: mieszkania, wyposażenia oraz najbliższego otoczenia. Dom rodzinny to także zespół domowników, jedyna w swoim rodzaju zbiorowość społeczna z ich aktywnością, funkcjami, rolami, stylami życia oraz relacjami. Dom to w końcu wartość zaspokajająca potrzeby materialne, społeczne oraz symboliczne. Jest ściśle spleciony z życiem jednostki, z biografią każdego człowieka. I właśnie te biografie na kanwie domu rodzinnego pragniemy uczynić przedmiotem prezentowanego tomu. A wskazane powyżej obszary, jako ogólne jego ramy ukazujące wielość nowych ujęć, spojrzeń oraz podejść do eksploracji domu rodzinnego, w różnych aspektach podejmują w swoich tekstach Autorzy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ładyżyński, Andrzej. Red. ; Piotrowska, Maja. Red. ; Kasprzak, Magdalena. Red.

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-29-3

Language:

pol

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.