Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustalanie wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz praktyki organizacji zbiorowego zarządzania w odniesieniu do zasad konstytucyjnych i praktyk zakazanych przez prawo konkurencji

Creator:

Adamczyk-Woźniak, Edyta

Subject and Keywords:

prawo prywatne ; prawo autorskie ; twórca ; wynagrodzenia ; Komisja Prawa Autorskiego ; ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ; ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Description:

Inny tyt.: Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Date:

2011

Resource Type:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych. 2011, nr 4, s. 26-32

WUL Catalog:

click here to follow the link

Replaces:

E-Biuletyn

Rights Management:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, ul. Uniwersytecka 22/26, 51-145 Wrocław

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm