Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bielawe 2410 [Neue Nr 4261] - 1913

Subject and Keywords:

20 w. ; Bielawy ; powiat nowosolski ; województwo lubuskie ; kartografia ; mapy topograficzne ; Messtischblatt

Description:

Tyt. znad ramki. ; Oznaczenie współrzędnych geograficznych tylko w narożnikach mapy. ; Brak legendy. ; Brak siatki kilometrowej. ; Rzeźba terenu przedstawiona poziomicami w kolorze czarnym o cięciu podstawowym co 20 m, obiekty hydrograficzne w kolorze niebieskim. ; Dł. geogr. podana w układzie Ferro tylko w narożnikach mapy. ; Na dolnym marginesie skala liczbowa w postaci ułamka oraz podziałka liniowa w metrach, kilometrach, krokach i milach geograficznych. ; Na dolnym marginesie: "Die Höhen sind in Metern über Normal-Null angegeben". ; Data zdjęcia terenowego: 1892. ; Data wyd. 1: 1894. ; Aktualizacja pełna mapy: 1903. ; W ramce data: B.03 [Berichtigt 1903]. ; Naniesione odręcznie oznaczenia na rzece.

Place of publishing:

[Berlin]

Publisher:

Königl. Preuss. Landes-Aufnahme

Date:

[1913]

Resource Type:

mapa

Format:

text/xml

Medium:

oryginał

Source:

6541-III.C./2410/1

Language:

ger

Relation:

(Meßtischblatt ; 2410)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Catalog GAIKK:

click here to follow the link

Rights Management:

Domena publiczna

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Location of original object:

BUWr Oddział Zbiorów Kartograficznych

Autor opisu:

AO