Object

Title: Non omnis moriar : ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim - Zakończenie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Non omnis moriar : ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim - Zakończenie

Creator:

Mazurkiewicz, Jacek

Subject and Keywords:

prawo cywilne   ochrona danych   prawa osobiste   dobra osobiste   Chopin, Fryderyk (1810-1849)

Description:

Praca habilitacyjna. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Prawa Cywilnego, 2011

Abstract:

Rozprawa dotyczy problematyki ochrony dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim. Zawiera wprowadzenie do takiej ochrony w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie o aktach stanu cywilnego, prawie prasowym, prawie dotyczącym reklamy i prawie karnym. Obszernie odnosi się do wskazanej problematyki w sensu largo prawie autorskim, w tym prawie do korespondencji oraz prawie do wizerunku. Także obszernie przedstawia to zagadnienie na gruncie prawa handlowego, prawa pracy, prawa własności przemysłowej, prawa administracyjnego, w szczególności prawa cmentarnego oraz ustawy przewidującej ochronę niektórych dóbr osobistych Fryderyka Chopina. Dokonana analiza wykorzystuje przede wszystkim orzecznictwo sądów polskich oraz polskie piśmiennictwo prawnicze. Autor stoi na stanowisku akceptującym istnienie oraz ochronę post mortem dóbr osobistych człowieka. Podejmuje próbę teoretycznej interpretacji takiej ochrony. Proponuje zmiany de lege ferenda mające za cel jej rozszerzenie. Także takie, które dotyczą zmiany kręgu osób uprawnionych do dochodzenia tej ochrony; sugeruje także dopuszczalność powoływania kuratora, który mógłby dochodzić takiej ochrony w przypadkach zagrożenia lub naruszenia dóbr osobistych zmarłego.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

Degree discipline:

nauki prawne

Degree grantor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa   Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii   Pazdan, Maksymilian (1936- ). Rec.   Błeszyński, Jan. Rec.   Gniewek, Edward (1947- ). Rec.   Panowicz-Lipska, Janina. Rec.

Date:

2010

Date accepted:

2011-06-06

Detailed Type:

książka   rozprawa habilitacyjna

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:34568   ISBN 978-83-61370-20-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitacje ; nr 1)   (E-Monografie)

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Jacek Mazurkiewicz

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 14, 2021

In our library since:

May 5, 2010

Number of object content hits:

1 846

Number of object content views in PDF format

1952

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/28042

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information