Object

Title: Historyczne i politologiczne varia. Z prac badawczych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Historyczne i politologiczne varia. Z prac badawczych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Subject and Keywords:

I wojna światowa   Niemcy   Włochy   Trójprzymierze   neutralność   Polonia niemiecka   Związek Polaków „Zgoda”   stosunki polsko-niemieckie   zielona gospodarka   zrównoważony rozwój   proekologiczne rozwiązania   referendum lokalne   demokracja bezpośrednia   samorząd

Abstract:

Praca „Historyczne i politologiczne varia. Z prac badawczych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego” składa się z czterech tekstów: dwóch o charakterze historycznym i dwóch politologicznych. Pierwszy, autorstwa Tadeusza Lebiody, zawiera analizę postrzegania przez niemiecką opinię publiczną postawy Włoch w trakcie procesu zerwania przez nie sojuszu Trójprzymierza i przyłączenia się do ententy w czasie I wojny światowej. Autor przedstawia reorientację polityki Italii, która dokonała się w trzech etapach. Ostatni etap zakończony został wypowiedzeniem przez Rzym wojny Niemcom. Drugi artykuł, Artura Kamińskiego, obejmuje wycinek stosunków polsko-niemieckich, a ściślej działalność tytułowej „Zgody”. Związek Polaków „Zgoda” w RFN powstał w 1950 r. w Hamburgu, w wyniku rozłamu w Związku Polaków w Niemczech „Rodło”. Przyczyną rozłamu był stosunek działaczy do nowej powojennej władzy w Polsce. Związek działał do 2013 roku, wydając w latach 1951-2008 czasopismo „Głos Polski”. Trzeci tekst, Katarzyny Kobielskiej i Iwony Macek, analizuje założenia, cele i mechanizmy wdrażania koncepcji zielonej gospodarki, zwracając uwagę zarówno na wieloznaczność pojęcia, jak wieloaspektowość samej koncepcji i niejednoznaczność rezultatów. Kilkanaście lat funkcjonowania koncepcji zielonej gospodarki stało się podstawą dokonywanych przez Autorki podsumowań oraz prób ukazania dylematów związanych z jej wdrażaniem. Czwarty artykuł, autorstwa Patrycji Ściebior-Jońskiej, podejmuje temat wykorzystywania instrumentu demokracji bezpośredniej, jakim jest referendum, do kontroli władz na poziomie lokalnym. Instrument ten często znajduje zastosowanie w walce politycznej i mimo ewolucji jego wykorzystywania nie odegrał w analizowanym okresie spodziewanej roli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Wandowicz, Konrad. Red.   Glajcar, Rafał. Rec.

Date issued:

2021

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132937   ISBN: 978-83-960216-3-2

Language:

pol

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 2, 2022

In our library since:

Dec 27, 2021

Number of object content hits:

31

Number of object content views in PDF format

14

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/143475

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information