Object

Title: Family Upbringing, T. 23 (2/2020) ; Wychowanie w Rodzinie, T. 23 (2/2020)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Family Upbringing, T. 23 (2/2020)  
Wychowanie w Rodzinie, T. 23 (2/2020)

Subject and Keywords:

family   upbringing   children   history of upbringing  
rodzina   wychowanie   dzieci   historia wychowania

Abstract:

„Wychowanie w Rodzinie” (“Family Upbringing”) is a journal dedicated to the problems of the family in the historical and the contemporary approach. The published original articles – written by authors from Poland and other countries who discuss research results as well as theories – constitute a voice in humanities and social sciences discourse on the family. Although the majority of the published papers belong to such branches of social sciences as history of education and pedagogy of the family it is increasingly often that the work of scholars of other sub-disciplines of pedagogy as well as psychology, sociology, archaeology, literary studies, linguistics, and law is presented.  
"Wychowanie w Rodzinie" to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.

Table of contents:

Mariusz CICHOSZ Rodzina w pedagogice społecznej: badania i kierunki poszukiwań, s.13
Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ Znaczenie, potencjał i ewolucja polskiej rodziny, s.25
Maria ZIELIŃSKA, Justyna NYĆKOWIAK Umiejętności życiowe i kompetencje społeczne dziewcząt i chłopców jako kapitał początkowy w pierwszej fazie transition to adulthood, s.39
Joanna RAJEWSKA DE MEZER Rola mediacji w ochronie prawa dziecka do kontaktu z rodzicem w sytuacji rozpadu małżeństwa lub związku nieformalnego rodziców dziecka, s.67
Anna SOBCZYK-GĄSIOREK, Przemysław GĄSIOREK, Wanda ŚPIKOWSKA Opinia dorosłych dzieci z rodzin wielodzietnych na temat rodziny pochodzenia, s. 81
Jan BASIAGA Style wychowania zawodowych rodziców zastępczych, s.99
Aleksandra WILK Prawne aspekty ograniczonej decyzyjności rodzica zastępczego wobec dziecka, s.121
Magdalena GOŁOWKIN-HUDAŁA Zmiana nazwiska 13-letniego przysposobionego pasierba. Kilka uwag de lege lata i de lege ferenda, s.141
Lidia KATARYŃCZUK-MANIA Metoda Petera Hessa. Studium percepcji dźwięku w profilaktyce i terapii rodzinnej, s.157
Agnieszka ROSZKOWSKA, Justyna TREPKA-STAROSTA Psychologiczne problemy rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, s.167
Joanna KOSSEWSKA Wychowanie dziecka z autyzmem. Stres rodzicielski i wypalenie rodzicielskich sił w kontekście perspektywy temporalnej, s.179
Marek A. MOTYKA, Witold JEDYNAK Rodzina z problemem narkotykowym: międzypokoleniowa transmisja dysfunkcji, s. 197
Magdalena SADOWSKA Czynniki wspierające readaptację społeczną sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci na przykładzie programu Circles of Support and Accountability – przegląd badań, s.217
Joanna DEC-PIETROWSKA, Agnieszka WALENDZIK-OSTROWSKA Wokół problematyki edukacji seksualnej w Polsce, s.229
Ernest MAGDA Wychowawcza funkcja Policji. Perspektywa polska, s.243
Anna WAWRZONEK Edukacja, rynek pracy – przestrzenie wspólnych potrzeb i celów, s.259

Place of publishing:

Wrocław

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132941   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

Source:

Pdg P 343

Language:

pol   eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 23 (2/2020)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z., z.m.

Object collections:

Last modified:

Feb 8, 2022

In our library since:

Dec 28, 2021

Number of object content hits:

165

Number of object content views in PDF format

59

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/142733

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wychowanie w Rodzinie, T. 23 (2/2020) Feb 8, 2022

This page uses 'cookies'. More information