PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spółdzielnie socjalne przeciw wykluczeniu społecznemu : raport

Creator:

Blicharz, Jolanta (1961- ) ; Kocowski, Tadeusz (1951- ) ; Paplicki, Mateusz

ORCID:

0000-0002-4581-8629 ; 0000-0002-4086-8803 ; 0000-0002-4169-9298

Subject and Keywords:

spółdzielnia socjalna ; wykluczenie społeczne ; podmioty ekonomii społecznej ; bezpieczeństwo socjalne ; polityka społeczna

Abstract:

Problematyka spółdzielczości socjalnej odnosząca się do działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej staje się istotnym elementem aktywnej polityki społecznej, wsparcia rozwoju społecznego oraz lokalnego. Powodem, dla którego poszczególne teorie odnoszące się do sektora ekonomii społecznej i solidarnej cieszą się aktualnie dużym zainteresowaniem, jest z jednej strony to, że sektor ten jest czynnikiem transformacji ustrojowej poprzez stwarzanie instytucjonalnych działań mających na celu reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które na otwartym rynku pracy mają spore problemy z jej skutecznym znalezieniem i utrzymaniem. Z drugiej zaś strony, istnieje przekonanie, iż realizacja przez podmioty tego sektora szeroko rozumianych celów społecznych, na które przeznaczany jest wypracowany przez nie zysk, doprowadzi do ukształtowania się nierynkowej gospodarki społecznej, gdzie będą zaspokajane potrzeby osobiste i społeczne, niemożliwe do zaspokojenia przez rynek

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Monarcha-Matlak, Aleksandra. Rec.

Date issued:

2019

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-85-4 (druk) ; ISBN 978-83-66066-86-1 (online)

DOI:

10.34616/23.19.146

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 154)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link