Object

Title: Tiresome rite. Advocate and legal counsel application in Poland ; Nużący rytuał. Aplikacja adwokacka i radcowska w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tiresome rite. Advocate and legal counsel application in Poland  
Nużący rytuał. Aplikacja adwokacka i radcowska w Polsce

Creator:

Stambulski, Michał   Zomerski, Wojciech

Subject and Keywords:

law   application   advocates   legal counsels   legal education  
prawo   aplikacja   adwokaci   radcowie prawni   edukacja prawnicza

Abstract:

The image of the application that emerges from the study stands in contradiction with the official narrative of legal corporations. The representatives of the self-governmentalbodies emphasize that their educational offer differs from the university education. Moreover, they draw attention to the practical aspect of the courses and the importance of the supervision as a personal relationship between the applicant and the “master”. At the same time, the self-governmental bodies lack systematic reflection on didactics. On one hand, the advocate and legal counsel self-governmental bodies do not undertake qualitative evaluation of the education offered. On the other hand, research, like this one, is met with distrust. As a result, lecturers who carry out courses repeat the patterns known from the academic education. The study indicates that the application is based on the mechanism of “a tiresome necessity”. Applicants undertake and manage to complete the application – despite their negative assessment – because they are determined to obtain a professional title. This stage should, therefore, not be treated as an educational service – consisting of transferring the knowledge and skills necessary to become a professional attorney in return for an appropriate tuition fee – but as a “rite of passage”, understood as a set of ceremonies, that is, a process by which the social status of a law graduate is changed and consequently, he or she gets accepted into an elite group of legal counsels and advocates. The social prestige of these professions, together with the conviction that legal application is a natural choice following law studies, is the reason why law graduates are prepared to devote their time and resources in order to obtain a professional title. This may also explain why the applicants – despite such a critical assessment – do not undertake any action to change their situation. Due to their “transitional” status, they not only are not treated as equal partners by the self-governmental bodies, but also they do not find themselves in a favourable position to undertake long-term initiatives or to give voice to their expectations. A perspective of becoming an advocate or a legal counsel in the near future disciplines them and hindersany actions that could lead to an improvement in the applicants’ situation and the quality of education offered to them.  
Z przeprowadzonych badań wynika, że aplikacja opiera się na mechanizmie „nużącej konieczności”. Chęć uzyskania tytułu zawodowego powoduje, że, pomimo krytycznej oceny, aplikanci kontynuują i kończą aplikację. Ten etap należy zatem traktować nie jako usługę edukacyjną – polegającą na przekazywaniu wiedzy i kształceniu umiejętności koniecznych do zostania profesjonalnym pełnomocnikiem w zamian za odpowiednią opłatę – a jako „rytuał przejścia”, rozumiany jako zespół ceremonii, proces, w ramach którego następuje zmiana statusu społecznego absolwenta (-tki) prawa i przyjęcie go (jej) do, postrzeganego jako elitarne, grona radców prawnych i adwokatów. Społeczny prestiż tych zawodów oraz przekonanie, że aplikacje są naturalnym wyborem po studiach prawniczych, stanowią przyczynę, dla której absolwenci prawa są gotowi poświęcać swój czas i środki na uzyskanie tytułu zawodowego. Może to również tłumaczyć, dlaczego, pomimo negatywnej oceny aplikacji, aplikanci nie podejmują żadnych działań na rzecz jej reformy. Ich „przejściowy” status powoduje, że z jednej strony nie są traktowani przez samorządy jako równorzędni partnerzy, a z drugiej nie sprzyja on podejmowaniu długofalowych inicjatyw i artykułowaniu swoich oczekiwań. Wizja nieodległego zostania adwokatem lub radcą prawnym dyscyplinuje, stanowiąc przeszkodę dla jakichkolwiek działań, które mogłyby doprowadzić do poprawy sytuacji aplikantów i jakości uzyskiwanej edukacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

The Centre for Legal Education and Social Theory (CLEST)  
Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (CLEST)   Inicjatywa Wydawnicza "Chiazm"

Date issued:

2019

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:94782   ISBN 978-83-949423-3-5

Language:

eng   pol

Rights holder:

Copyright by Michał Stambulski   Copyright by Wojciech Zomerski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2023

In our library since:

Mar 19, 2019

Number of object content hits:

3 591

Number of object content views in PDF format

3711

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101947

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information