Kolekcja

Archiwum

Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (wcześniej Towarzystwa Ludoznawczego) gromadzi nieprzerwanie dokumentację działalności od czasów lwowskich (lata 1895–1939). Zgromadzono tu niepublikowane rękopisy czołowych polskich etnologów, m.in. S. Poniatowskiego, Jana Kubarego, Adama Fischera, Wincentego Pola i in.. W zbiorach znajduje się także korespondencja Towarzystwa z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i na świecie, a także materiały z badań terenowych. Od 1989 roku Archiwum PTL gromadzi rękopisy, maszynopisy i dokumenty dotyczące zesłań w głąb b. ZSRR (dot. lat 1939–1956). To jeden z większych zasobów rękopisów w Polsce, ciągle wzbogacany dzięki darom osób prywatnych i współpracy z oddziałami Związku Sybiraków. Zbiory Archiwum PTL są bazą źródłową dla badaczy historii nauki, etnologów i naukowców innych dyscyplin humanistycznych. W oparciu o te materiały powstają publikacje dot. m.in. historii etnologii, a dzięki bogactwu zbiorów wspomnień sybirackich wydawana jest seria „Biblioteka Zesłańca”. Archiwum przejmuje także spuściznę naukową po współcześnie zmarłych etnologach, stając się bazą źródłową dla badaczy historii nauki. Poprzez tak bogate zbiory, opracowywane na bieżąco i dostępne dla wszystkich zainteresowanych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze dba o dorobek polskiej nauki i kultury narodowej, podtrzymuje ponad 100-letnią tradycję integracji środowiska naukowego, otwartego na współpracę ze środowiskami: regionalistycznymi, kombatanckimi, działaczami kultury, nauczycielami, animatorami kultury.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (2)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji