Kolekcja

Prof. Wiesław Adam Tadeusz Samecki

Wiesław Adam Tadeusz Samecki urodził się 23 grudnia 1927 r. w Stanisławowie. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w 1935 r. w Chorzowie, kontynuował w Grudziądzu (1936-1938), a potem we Lwowie, gdzie w 1939 r. otrzymał świadectwo ukończenia klasy piątej. W młodości często przebywał w domu swoich dziadków w Delatynie na Pokuciu. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., mając 13 lat, został przymusowo wywieziony wraz z rodziną do wsi Batmanowka, kołchoz Wostok koło Pieszkowki w Kazachstanie. Ze Związku Radzieckiego wydostał się wraz z Armią. Andersa przez Aszchabad, Teheran, Irak do Palestyny, gdzie w roku szkolnym 1943-1944 rozpoczął naukę w Junackiej Szkole Kadetów "Barbara" w Rehowot, Tel-Awiw, którą ukończył w 1946 r. Następnie w 1947 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie w 1948 r. uzyskał świadectwo maturalne w Junackiej Szkole Kadetów (należącej do Dywizji generała Maczka) w Bodney w Szkocji. Wrócił do Polski w 1948 r. i przez Gdynię i Bytom trafił do Wrocławia. W roku 1951 nostryfikował maturę. W 1952 r. pracował na stanowisku księgowego w Domu Książki we Wrocławiu, a w latach 1953-1954 na mocy nakazu pracy - jako planista w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego.

W okresie 1954-1958 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Ekonomiki Przedsiębiorstwa. Od l października 1954 r. do 30 września 1993 r., kiedy to przeszedł na emeryturę, pracował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Początkowo był zatrudniony jako pracownik techniczny (bibliotekarz) w Katedrze Ekonomii Politycznej, a od 1960 r. jako pracownik naukowy. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej (asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta). W roku 1965 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, którą. opublikowało PWE w 1967 r. Przez wiele lat kierował Zakładem Ekonomii Politycznej Kapitalizmu, w 1990 r. przekształconym w Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii. W okresie 1975-1987 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej.

Doc. dr Wiesław Samecki jest autorem wielu prac z zakresu teorii ekonomii i historii gospodarczej, które mają trwałą pozycję w polskiej współczesnej literaturze ekonomicznej. Szczególnie cenna jest pozycja Gospodarowanie za pomocą planowania, w której wykazał nieracjonalność gospodarki planowej, oraz monografia Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939, analizują.ca finansowanie planu inwestycyjnego w Polsce realizowanego w warunkach niskiego poziomu oszczędności krajowych i równowagi budżetowej. Po przejściu na emeryturę w 1993 r. pracował dalej naukowo, wydając w 2005 r. podręcznik dla studentów: Wprowadzenie do ekonomiki. Zmarł 6 sierpnia 2007 r. we Wrocławiu.

Doc. dr Wiesław Samecki był wyróżniającym się pracownikiem dydaktycznym i naukowym. Był wzorem szlachetności i rzetelności, wychowawcą. wielu pokoleń młodzieży. W niełatwych czasach socjalizmu bronił niezmiennie zasad gospodarki rynkowej. Był wielbicielem II Rzeczypospolitej i jej dokonań. Cechowała go solidna praca, przepiękny język publikacji, niezachwiana wiara w racjonalność reguł rynkowych.

Informacje biograficzne Akta Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. AU 223/1643.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji