polski   čeština   english   Deutsch   français  

Publikacja

Eksport metadanych

rdf   ris   bibtex

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

 • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Aktualne zagadnienia prawa prywatnego

Struktura publikacji:
 • Aktualne zagadnienia prawa prywatnego
  • Aktualne zagadnienia prawa prywatnego - wprowadzenie
  • Roszczenie małoletniego o rentę z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
  • Utwór naukowy jako przedmiot ochrony autorskoprawnej
  • Początek biegu przedawnienia roszczeń rentowych ex delicto
  • Suma pieniężna przyznawana z tytułu przewlekłości postępowania
  • Termin do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Bancassurance jako forma kooperacji gospodarczej
  • O potrzebie podniesienia umowy pośrednictwa do rangi umów nazwanych
  • Problematyka wartości religijnych w kontekście dóbr osobistych osób prawnych
  • Regres sprzedawcy towaru konsumpcyjnego – termin przedawnienia roszczeń zwrotnych sprzedawcy finalnego
  • Kilka uwag na temat tzw. ustawy antyspreadowej