polski   čeština   english   Deutsch   français  

Informacje

Biblioteka

Opis projektu

Stworzenie Biblioteki Cyfrowej jest nową inicjatywą podjętą przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu zmierzającą do zachowania i popularyzacji bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego zawartego w jej zbiorach. Umożliwia ona dostęp do cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.


Tłumaczenie interfejsu na język czeski oraz francuski opracował Tomasz Bilski (Biblioteka Śląska).

Tłumaczenie interfejsu na język niemiecki opracowała Agata Duda (Biblioteka Śląska). 

Zobacz również: