Report a problem related to object: Gwałty na kobietach niemieckich w schyłkowym okresie II wojny światowej (październik 1944–8/9 maja 1945 roku) i w pierwszych latach po jej zakończeniu

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete

This page uses 'cookies'. More information