polski   čeština   english   Deutsch   français  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: CBKE

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej w skrócie CBKE jest jednostką powołaną w celu prowadzenia badań naukowych nad:

  • - umowami elektronicznymi,
  • - prawem telekomunikacyjnym,
  • - przestępczością komputerową,
  • - ochroną danych osobowych przetwarzanych informatycznie,
  • - stosowaniem technik informatycznych w wymiarze sprawiedliwości,
  • - ochroną własności intelektualnej w Internecie,
  • - ideą elektronicznego rządu,
  • - informatyką prawniczą,
  • - prawem mediów,
  • - prawnymi aspektami dostępu do informacji.

Liczba publikacji w kolekcji: 266

Ostatnio dodane

Ładowanie...