Object

Title: Public administration civilization. Jubilee Book on the occasion of the 80 anniversaries of the birth of Professor UWr Ph. Dr Jan Jeżewski ; Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Public administration civilization. Jubilee Book on the occasion of the 80 anniversaries of the birth of Professor UWr Ph. Dr Jan Jeżewski  
Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego

Subject and Keywords:

public administration   administrative law   civil law   administrative forms   administration proceedings   science administration   administrative policy   administrative culture  
administracja publiczna   prawo administracyjne   prawo cywilne   formy działania administracji   postępowania administracyjne   nauka administracji   polityka administracyjna   kultura administracyjna

Abstract:

This monograph constituting a collection of 42 articles to the Jubilee Book is an attempt to establish the dynamics and consequences of the process of penetrating new legal and social phenomena into public administrations. It is formulated in the research field of administrative law, administration, and administrative policy as key areas of the classical trinity of administrative sciences. The authors of the individual studies interpret the title civilization of the public administration, or as a classic already a research issue affecting the activities of administration of administrative law institutions, or as exerting by the administration The impact on public and individual life and the same education of a specific "administrative civilization" and, finally, as a mainstream administrative culture, namely the more humane (civilized) treatment administered by administrative.  
Monografia stanowiąca zbiór 42 artykułów ofiarowanych do księgi jubileuszowej jest próbą ustalenia dynamiki i skutków procesu przenikania do administracji publicznej nowych zjawisk prawnych i społecznych. Prowadzone w niej rozważania formułowane są w płaszczyźnie badawczej nauki prawa administracyjnego, nauki administracji i polityki administracyjnej jako kluczowych dziedzin klasycznej trójcy nauk administracyjnych. Autorzy poszczególnych opracowań interpretują tytułową cywilizację administracji publicznej bądź jako klasyczne już zagadnienie badawcze wpływu na działania administracji instytucji prawa administracyjnego, bądź jako wywierania przez administrację wpływu na życie publiczne i jednostkowe i tym samym wykształcenia swoistej „cywilizacji administracyjnej” i wreszcie jako swoistego nurtu kultury administracyjnej, czyli bardziej humanitarnego (cywilizowanego) traktowania administrowanych przez administrujących.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:89600   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Has version:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

May 29, 2018

Number of object content hits:

4 092

Number of object content views in PDF format

6288

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95307

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information