Object

Title: Finanse wybranych jednostek organizacyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Finanse wybranych jednostek organizacyjnych

Abstract:

This monograph describes always present and very essential issue of financial situation in a broad sense of many dimensions and sectors. This issue refers to all organization units regardless their form, size or the sector of economy they belong to. In a group of problems concerning a sphere of public finances we present an impact of direct payment on a level of debt and an investment in farms, financing hospitals and innovative researches of universities in Poland. In this mainstream we also consider financing and commune investments policy for a balanced development of rural areas in the Wrocław agglomeration. In the area of finances managing issue and a risk in financing market we also discuss issues of finding supplies in a bank activity according to Polish regulations, proposals of CRD V/CRR batch and also bank loans for garden groups of agricultural producers. Additionally, in this group, issues concerning financial management that is Polish report concerning estimation of value at risk for joint-stock companies and English report – The Controversial Currency Pair are discussed. The third mainstream of this monograph shows issues concerning tax law where you can find an elaboration on possibilities in choosing forms of taxation of income from a business activity. In this part we also consider an issue of consolidation of a Polish structure of tax, customs and fiscal administration as an element of enhancing efficiency in a battle with grey area in Poland.  
Niniejsza monografia podejmuje, zawsze aktualną i istotną dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych, niezależnie od tego, w jakiej formie, rozmiarach i w jakim sektorze gospodarki funkcjonują, problematykę szeroko rozumianych finansów tych podmiotów, w ich różnych wymiarach i sektorach. W grupie zagadnień dotyczących sfery finansów publicznych przedstawiono oddziaływanie płatności bezpośrednich na poziom zadłużenia i inwestycji w gospodarstwa rolne, finansowanie działalności szpitalnej w Polsce oraz finansowanie innowacyjnych badań przez uczelnie wyższe w Polsce. W tym nurcie omówiono również politykę finansowania i inwestowania gmin w rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w Aglomeracji Wrocławskiej. W zakresie problematyki zarządzania finansami i ryzyka na rynku finansowym, poruszone zostały zagadnienia dotyczące: zasad tworzenia rezerw w działalności bankowej według polskich regulacji, propozycji pakietu CRD V/ CRR II, jak również kredytów bankowych dla ogrodniczych grup producentów rolnych. Ponadto w grupie tej przedstawione zostały także zagadnienia dotyczące zarządzania finansami, tj. opracowanie polskojęzyczne dotyczące: szacowania wartości zagrożonej dla branż spółek giełdowych, oraz angielskojęzyczne - The Controversial Currency Pair. Trzeci nurt rozważań w niniejszej monografii stanowią zagadnienia dotyczące prawa podatkowego, znajduje się tu opracowanie zawierające prezentację możliwości wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W nurcie tym poruszono również problematykę związaną z konsolidacją struktur polskiej administracji podatkowej i celno-skarbowej, jako element poprawy efektywności walki z szarą strefą w Polsce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Karpińska, Marzena. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:89499   ISBN 978-83-65431-95-0

Language:

pol

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 9, 2022

In our library since:

Apr 8, 2018

Number of object content hits:

1 482

Number of object content views in PDF format

1929

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94981

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Finanse wybranych jednostek organizacyjnych Sep 9, 2022

This page uses 'cookies'. More information