Object

Title: Akty prawa wewnętrznego organów administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Akty prawa wewnętrznego organów administracji publicznej

Alternative title:

Internal legal acts of public administration bodies

Creator:

Mielczarek-Mikołajów, Justyna

ORCID:

0000-0001-8706-2930

Subject and Keywords:

acts of internal law   sources of law   ordinance   resolution   internal sphere  
akty prawa wewnętrznego   źródła prawa   zarządzenie   uchwała   sfera wewnętrzna

Abstract:

The monograph presents the issues of acts of internal law. For this purpose, the author at the outset pointed to the evolution of the approach to the internal sphere in administration. It also presented the concept of the sources of law indicated in the Constitution of the Republic of Poland and discussed detailed issues concerning the constitutional model of an act of internal law. The main research problems oscillated around the theory and practice of the functioning of this model, which was the impact of an internal act on the legal situation of an individual, the practice of issuing internal acts or issues of independence in issuing internal law, control over their drafting or the possibility of a systemic approach to internal lawThe historical legal method is also used, particularly to present the development of the term ‘ non-tax budgetary receivables’ in Polish law.  
W monografii została przedstawiona problematyka aktów prawa wewnętrznego. W tym celu autorka na wstępie wskazała na ewolucje podejścia do tematyki sfery wewnętrznej w administracji. Przedstawiła także koncepcję źródeł prawa wskazaną w Konstytucji RP oraz omówiła szczegółowe zagadnienia dotyczące konstytucyjnego modelu aktu prawa wewnętrznego. Główne problemy badawcze oscylowały wokół teorii i praktyki funkcjonowania tego modelu, czemu służyło zbadanie m.in. wpływu aktu wewnętrznego na sytuację prawną jednostki, praktyki wydawania aktów wewnętrznych czy zagadnień samodzielności w wydawaniu prawa wewnętrznego, kontroli nad ich stanowieniem lub możliwości systemowego ujęcia prawa wewnętrznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Monarcha-Matlak, Aleksandra. Rec.   Ruczkowski, Piotr. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132270   ISBN 978-83-66601-52-9 (druk)   ISBN 978-83-66601-53-6 (online)

DOI:

10.34616/23.21.039

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 184)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Justyna Mielczarek-Mikołajów

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Dec 11, 2021

Number of object content hits:

4 920

Number of object content views in PDF format

4971

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/139607

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information