Object

Title: Globalism and personalism in the presence of public administration. Legal-administrative study ; Globalizm a personalizm wobec administracji publicznej. Studium prawno-administracyjne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Globalism and personalism in the presence of public administration. Legal-administrative study  
Globalizm a personalizm wobec administracji publicznej. Studium prawno-administracyjne

Creator:

Blicharz, Jolanta   Zacharko, Lidia

ORCID:

0000-0002-4581-8629   0000-0002-3799-5502

Subject and Keywords:

globalism   globalization   personalism   public administration   public management  
globalizm   globalizacja   personalizm   administracja publiczna   zarządzanie publiczne

Abstract:

Key issues for the successful transformation of public administration relate not so much to the reforms carried out towards its economization, but are also concerned with the issue of whether we will develop a moral vision of the human being for strengthening of socially acceptable behaviors in all spheres of human life. The personalistic norm which reads as follows: "every person deserves affirmation for the sake of herself/himself" should become the basic principle identified mainly with the respecting of ethical standards in the activity of administration, and only then - with the postulate of economic efficiency.  
Zagadnienia kluczowe dla pomyślnych przekształceń administracji publicznej dotyczą nie tyle reform przeprowadzanych w kierunku jej ekonomizacji, ale również tego, czy będziemy rozwijać moralną wizję osoby ludzkiej dla wzmacniania społecznie akceptowalnych zachowań we wszystkich sferach życia ludzkiego. Norma personalistyczna: ,,każdej osobie należna jest afirmacja ze względu na nią samą" winna stać się podstawową zasadą utożsamianą przede wszystkim z przestrzeganiem standardów etycznych w działaniu administracji, a w dalszej dopiero kolejności – z postulatem efektywności ekonomicznej.

Place of publishing:

Wroclaw

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Monarcha-Matlak, Aleksandra. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:97056   ISBN 978-83-66066-69-4 (druk)   ISBN 978-83-66066-70-0 (online)

DOI:

10.34616/23.19.072

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 146)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Oct 28, 2019

Number of object content hits:

1 728

Number of object content views in PDF format

2031

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/103107

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information