Object

Title: Prawo wobec wyzwań współczesności : wybrane problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo wobec wyzwań współczesności : wybrane problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne

Subject and Keywords:

principles of law   law and morality   national law and EU law   new technologies   alternative dispute resolution methods   changes in law  
zasady prawa   prawo a moralność   prawo krajowe a prawo UE   nowe technologie   alternatywne metody rozwiązywania sporów   zmiany w prawie

Abstract:

The title of the volume is not accidental. In-depth reflection on various areas of law is needed. There are many legal problems that are socially important. The legal system should follow the changing social reality. The legal system should respond to the challenges of modern times. The aim of the volume is to analyze current problems of jurisprudence, assess the existing legal status and identify legal changes. The considerations are interdisciplinary.They combine public law and private law.  
Tytuł tomu nie jest przypadkowy, bowiem olbrzymia liczba problemów prawnych i ich doniosłe znaczenie społeczne uzasadniają pogłębioną refleksję nad różnymi dziedzinami prawa. Bardzo szybko zmieniająca się rzeczywistość społeczna wymusza stałe podążanie za nią systemu prawa. Ten ostatni powinien w jak najszerszym zakresie odpowiadać na wszystkie wyzwania współczesności. Celem tomu jest skupienie uwagi na aktualnych kluczowych problemach prawoznawstwa, ocena istniejącego stanu normatywnego oraz określenie kierunków pożądanych zmian regulacji prawnych. Podkreślić należy interdyscyplinarny charakter rozważań łączących różne gałęzie prawa publicznego i prywatnego.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Chmielnicki, Paweł. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:95876   ISBN 978-83-66066-66-3

DOI:

10.34616/23.19.051

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 144)

Has version:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 11, 2019

Number of object content hits:

1 639

Number of object content views in PDF format

2097

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/103015

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information