Object

Title: Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych

Creator:

Kusiak-Winter, Renata

Subject and Keywords:

public administration   accountability of public administration   the structure of accountability   steering through law   democratization   Europeanization   constitutionalization   public task   the common good  
administracja publiczna   odpowiedzialność administracji   struktura odpowiedzialności   sterowanie ustawowe   demokratyzacja   europeizacja   konstytucjonalizacja   zadanie publiczne   dobro wspólne

Abstract:

The primary objective of this thesis is to examine the legal issue of accountability of public administration in the heuristic sense. Although, in the legal doctrine, the issue of liability of administration as a part of the content of the legal norm is the subject of numerous and exhaustive studies, accountability in the heuristic sense, as a ‘concept/tool of cognition’ located outside the legal text which describes and evaluates the regulations of public law, has not had an appropriate monographic study to date. There is a need to seek timeless rules of accountability for the implementation of the common good in the face of the need for cooperation and coordination among a wide array of entities. This array illustrates the structure of accountability based on legal relations: entity – object – principal – tribunal – criteria – addressee of the accountability. Similarly, the heuristic approach performs the function of not so much replacing as supplementing the classic research perspective based on individual liability.  
Podstawowym celem niniejszej rozprawy jest zbadanie prawnego zagadnienia odpowiedzialności administracji publicznej w ujęciu heurystycznym. O ile w doktrynie prawniczej problematyka odpowiedzialności administracji jako elementu treści normy prawnej jest przedmiotem licznych i wyczerpujących studiów, to odpowiedzialność w znaczeniu heurystycznym jako „pojęcie-narzędzie poznania”, usytuowane poza tekstem prawnym, które opisuje i ocenia regulacje prawa publicznego, nie doczekało się stosownego opracowania monograficznego. Chodzi zatem o podejście holistyczne i prospektywne, nakierowane na poszukiwanie ponadczasowych prawideł odpowiedzialności administracji za realizację dobra wspólnego w obliczu konieczności kooperacji i koordynacji między szerokim układem podmiotów. Układ ten obrazuje struktura odpowiedzialności zasadzająca się na prawnych relacjach: podmiot – przedmiot – mocodawca – trybunał – kryteria – adresat odpowiedzialności. Należy podkreślić, że tak rozumiane podejście holistyczne stanowi jedynie uzupełnienie zagadnienia odpowiedzialności indywidualnej w administracji zapisanej w normach prawa powszechnie obowiązującego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Lemańska, Joanna. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:94801   ISBN 978-83-66066-39-7

DOI:

10.34616/23.19.013

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 130)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Renata Kusiak-Winter

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2022

In our library since:

Mar 23, 2019

Number of object content hits:

7 254

Number of object content views in PDF format

9833

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101621

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information