Publication group: Polska Zachodnia (Katowice 1926) 1930, R.5

Structure
Polska Zachodnia. Dziennik poświęcony sprawom narodowym i społecznym na Kresach Zachodnich.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy