Object's details: A. Rombowski, Nauka języka polskiego we Wrocławiu : (koniec wieku XVI - połowa wieku XVIII)

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy