Object's details: W kwestii prywatyzacji organizacyjnych form realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na przykładzie pomocy społecznej

PDF
Structure
Prawne aspekty prywatyzacji : praca zbiorowa.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy