Object's details: Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz. 2, [Ziemie ruskie Korony]. T. 9, Województwo podolskie.

PDF
Structure
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy