Object's details: Niekonsensualna koncepcja demokracji a perspektywa juryscentryczna : refleksje nad tekstem Artura Kozaka Dylematy prawniczej dyskrecjonalności, między ideologią polityki a teorią prawa

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy