Object

Title: Tiresome necessity. Reasons for starting the law studies in WPAE UWr and their assessment ; Nużąca konieczność. Powody podjęcia i ocena studiów prawniczych na WPAE UWr

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tiresome necessity. Reasons for starting the law studies in WPAE UWr and their assessment  
Nużąca konieczność. Powody podjęcia i ocena studiów prawniczych na WPAE UWr

Creator:

Czarnota, Adam   Paździora, Michał   Stambulski, Michał

Subject and Keywords:

law   legal education   law studies   University of Wrocław   students   choise of studies course  
prawo   edukacja prawnicza   studia prawnicze   Uniwersytet Wrocławski   studenci   wybór kierunku studiów

Abstract:

Legal education is rarely treated as the subject of empirical research within the jurisprudence. However, in the law studies assessment two perspectives may be distinguished: official and critical. In official documents these studies are presented as requiring involvement and developing. However, scientific literature shows a different picture. These studies are described as “boring” or “disciplining”. Research conducted in 2016 by the CLEST Research Team on Legal Education shows that students’ assessment is close to the critical one. Under the research one verified the law students’ profile, motivation for starting the studies, plans for the future and assessment of the studies themselves.  
Edukacja prawnicza rzadko traktowana jest jako przedmiot badań empirycznych w obrębie prawoznawstwa. Jednak w ocenie studiów prawniczych można wyróżnić dwie perspektywy: oficjalna i krytyczną. W oficjalnym dokumentach studia te przedstawiane są jako wymagające zaangażowania i rozwijające. Z piśmiennictwa naukowego wyłania się jednak inny obraz. Studia określane są jako „nudne” lub „dyscyplinujące”. Z badań przeprowadzonych przez Zespół Badań nad Edukacją Prawniczą CLEST w 2016 roku wynika, że ocena studentów jest zbliżona do krytycznej. W ramach podjętych badań sprawdzono profil studentów prawa, motywację do podjęcia studiów, plany na przyszłość oraz ocenę samych studiów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

The Centre for Legal Education and Social Theory (CLEST)   Inicjatywa Wydawnicza "Chiazm"  
Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (CLEST)   Inicjatywa Wydawnicza "Chiazm"

Contributor:

The CLEST Research Team on Legal Education   Zespół Badań nad Edukacją Prawniczą CLEST

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:80007   ISBN 978-83-949423-0-4

Language:

eng   pol

Rights holder:

Copyright by Michał Stambulski   Copyright by Adam Czarnota   Copyright by Michał Paździora

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Nov 16, 2017

Number of object content hits:

1 822

Number of object content views in PDF format

2442

All available object's versions:

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/85030

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information