PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykładnia prawa Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Creator:

Helios, Joanna ; Jedlecka, Wioletta

Subject and Keywords:

orzecznictwo prejudycjalne ; wykładnia prowspólnotowa ; dyrektywy wykładni UE ; sytuacja wykładni UE ; effect utile ; kultura

Abstract:

Książka porusza teoretyczny i praktyczny problem badań nad metodami wykładni prawa Unii Europejskiej i rolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zagadnienie wykładni prawa jest jednym z centralnych problemów teorii prawa, a wypracowane w polskiej teorii koncepcje i metody interpretacji można odnieść do prawa UE, a w szczególności orzecznictwa TSUE. Celem niniejszej monografii jest zatem podjęcie próby krytycznego spojrzenia na wykładnię prawa Unii Europejskiej przede wszystkim z perspektywy dorobku polskiej teorii prawa (ale także i światowej) w zakresie wykładni prawa. Pierwszym i najwyższym organem sądowym Unii Europejskiej jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to instytucja, która łącznie z Sądem zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu traktatów. Wśród wielu kompetencji TSUE na plan pierwszy wysuwa się procedura prejudycjalna (interpretacyjna). Orzecznictwo Trybunału w Luksemburgu stanowi przedmiot analizy metod wykładni, generuje pytanie o precedens w prawie unijnym? Na tle działalności orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości pojawiają się kolejno następujące problemy: sytuacji wykładni prawa UE (klaryfikacyjna versus derywacyjna wykładnia), wykładni prowspólnotowej, roli kultury w praktyce interpretacyjnej (civil law / common law) oraz samych dyrektyw interpretacyjnych.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Potrzeszcz, Jadwiga Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-09-0

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 118)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

TK