PLMET:

click here to follow the link

Title:

Komunikacja a zmiana społeczna

Subject and Keywords:

komunikacja ; zmiana społeczna ; język ; społeczeństwo cyfrowe

Abstract:

Książka stanowi wybór tekstów teoretycznych, empirycznych oraz praktycznych, przedstawiających relacje, jakie zachodzą między zmianą społeczną a komunikacją. Uwzględnia również punkt widzenia przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: pedagogiki, socjologii, psychologii, filozofii, ekonomii, zarządzania i prawa. Poruszana w publikacji tematyka zaprezentowana została w ujęciu mikro-, mezo- oraz makrospołecznym. Autorzy artykułów ukazują, w jaki sposób zmiany społeczne oddziałują na komunikację (ale także to, w jaki sposób przeobrażenia komunikacji inicjują zmiany społeczne), jak wpływają na wzajemne stosunki oraz kształt więzi międzyludzkich (realnych i wirtualnych). Ze względu na szeroką panoramę analizowanych zagadnień oraz ujmowanie ich z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy książka może być przydatna wielu zróżnicowanym grupom odbiorców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kędzior, Jolanta. Red. ; Krawiec, Beata. Red. ; Biedroń, Małgorzata. Red. ; Mitręga, Anna. Red.

Date issued:

2018

Identifier:

ISBN 978-83-62618-37-8

Language:

pol

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.